BBOM İzmir Kooperatifi okulu Renkli Orman; çocuklar, öğrenmeye açık eğitimciler ile katılımcı ve dayanışmacı kooperatif üyelerinin oluşturduğu, sürekli gelişen bir öğrenme topluluğudur. İlkokul ve anaokulu bulunan Renkli Orman; çocuklara yaşam boyu öğrenme becerilerini kazandıran, öğrenmeyi öğreten ortamı sağlar. 

Renkli Orman Okulları eğitim programı, çocukların düşünce ve bakış açılarını somut hale getirmelerine, demokrasiyi bir sorumluluk olarak öğrenmelerine, sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmelerine yardımcı olur, dayanışmacı ve barışçıl bir topluluk oluşturmalarını destekler, yaratıcı deneyimlerle keşfetmelerine imkan sağlar.

BBOM Modelinin 4 Ekseni

Başka Bir Okul Mümkün Derneği'nin okul öncesi ve ilkokul öğrenimi için geliştirdiği eğitim modeli dört temel unsur etrafında şekillenir:

Hoş geldiniz

Renkli Orman Okulları kısa tanıtım

Tanıtım gününe katılmak için kayıt formunu doldurun ➜

Yaklaşan Tanıtım Günü

Blog

"Anne sen öğretmen misin?"

Ebeveynler, eğitim sürecinin tamamlayıcı parçalarıdır. Çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki…

Okyanus ve deniz canlıları projesi

Süregelen klasik tartışma; erken çocukluk dönemi okul programlarında serbest oyunun…

Kırktan fazla olmalı

Çocuklar stetoskoplarıyla ağaçların, birbirlerinin bedenlerinden çıkan sesleri dinlemeye devam ederlerken…

Program

Programımız; kişisel, duyusal, sosyal gelişim, yaratıcılık, hayal gücü, fiziksel, bilişsel gelişim, dil gelişimi, iletişim becerilerini bütüncül olarak ele alır.